Week van de Amateurkunst
Agenda
Info
Nieuws
Prikbord
Deelnemers
Login

Gemeente Heerlen

Heerlen is een cultureel brandpunt waar nieuwe horizonten worden ontdekt, waar ruimte is voor experiment en waar cultuur en erfgoed bijdragen aan levendigheid, gemeenschapszin en saamhorigheid
Cultuurhuis

Gemeente Heerlen


Heerlen is een cultureel brandpunt waar nieuwe horizonten worden ontdekt, waar ruimte is voor experiment en waar cultuur en erfgoed bijdragen aan levendigheid, gemeenschapszin en saamhorigheid

Uit de Culturele Agenda 2022-2026

 

Veel inwoners zijn cultureel actief. Zij schilderen musiceren of beeldhouwen. Zij zijn creatief bezig in hun vrije tijd en kunnen een artistieke bijdrage leveren aan Heerlen. We kennen deze mensen niet zozeer als trompettist, zanger of toneelspeler, maar bijvoorbeeld als boekhouder, oma of juf. Deze waardevolle cultuurbeoefenaars verdienen meer zichtbaarheid. Enerzijds gebeurt dit op individuele basis, anderzijds spelen verenigingen hierin een belangrijke rol. De verenigingen zorgen voor ontmoeting en verbinding en het beleven van cultuur dicht bij huis. De verenigingen hebben echter ook te kampen met vergrijzing, individualisering en andere interesses en vrijetijds-beoefening. We blijven onze waardering uitspreken naar de verenigingen en ondersteunen ze daar waar nodig met waarderingssubsidies. Afgelopen jaren hebben we onder andere de bijdrage voor 18 - jeugdleden van muziekgezelschappen verhoogd en de contacten en onderlinge communicatie verbeterd. Tegelijkertijd gaan we komende periode samen met de verenigingen op zoek naar eigentijdse en nieuwe vormen om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en de amateurkunstbeoefenaar een podium te bieden. We richten een platform voor de amateurkunst op, voor de georganiseerde en ongeorganiseerde cultuur-beoefenaar: een middel om de komende jaren onderlinge ontmoeting te stimuleren, de zichtbaarheid van de activiteiten te vergroten, elkaar te inspireren, de verbinding op te zoeken, in gezamenlijkheid problemen aan te pakken en de afstand te verkleinen naar nieuwe generaties. Het professionele veld bewegen we om incidenteel aan te sluiten en verbindingen te leggen tussen amateur en professional. Beide werelden worden naar elkaar opengesteld. Het platform, dat zowel online als offline wordt ingericht, gaat een belangrijk onderdeel vormen van het Cultuurhuis Heerlen dat de komende jaren nadrukkelijker een rol gaat vervullen als spil van de amateurkunsten. Verder gaan we het gesprek aan met professionele instellingen om meer ruimte te geven aan amateurkunsten. Zo nodig nemen we dit op in de subsidievoorwaarden.

 

Wat gaan we doen:

·         We herijken de beleidsregel subsidiëring amateurkunsten, waarbij de subsidiëring gekoppeld is aan enerzijds waardering en anderzijds bereik en impact op publiek.

·         Via een nieuw op te richten platform voor de amateurkunsten als onderdeel van Cultuurhuis Heerlen bieden we amateurkunstbeoefenaars een groter podium, worden verbindingen gestimuleerd, is de amateurkunst beter zichtbaar en kunnen vraagstukken van verenigingen worden aangepakt.

·         We stimuleren bestaande professionele organisaties om ruimte te bieden aan lokale cultuurbeoefenaars.

 

Contact

Stuur Gemeente Heerlen een bericht


uw naam
email
Uw bericht: 0 / 200